Boende som gör skillnad


Vi erbjuder skyddat boende, stöd-/jourboende, boende utan stöd samt vår egen form av “Bostad först”. Vi startade som ett renodlat fastighetsbolag men har under de senaste åren utvecklat boendeformer där vi på ett lyckat sätt har hjälpt många familjer vidare till egna förstahandskontrakt.

Utifrån vår erfarenhet som hyresvärd vet vi att den egna bostaden är viktig för alla människor och inte minst för våra klienter. Genom vår bostadsgaranti som innebär ett garanterat förstahandskontrakt har vi kunnat erbjuda familjer en egen bostad i vårt eget bestånd.

Bostadsgaranti Eget förstahandskontrakt

Skyddat boende

Skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sitt hem. Vi tar emot placeringar via myndigheter, till exempel en socialtjänst.

Läs mer

Bostadsgaranti Eget förstahandskontrakt

Stöd/Jourboende

Till oss är föräldrar med barn välkomna som behöver en tillfällig bostad eller ett stödboende med lite extra hjälp i vardagen. Vi vill erbjuda ett värdigt boende i egen lägenhet för barnfamiljer som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden.


Läs mer

Bostadsgaranti Eget förstahandskontrakt

Bostad Först

Denna boendeform vänder sig till vuxna personer som är hemlösa, riskerar hemlöshet eller vistas på korttidsboende men som har svårt att komma vidare till en egen bostad.

Läs mer

Bostadsgaranti Eget förstahandskontrakt

Boende utan stöd

I denna boendeform är föräldrar med barn välkomna som befinner sig utanför bostadsmarknaden men som inte har någon annan problematik än just bostadslöshet.Läs mer