Boende utan stöd med bostadsletarhjälp & bostadsgaranti

Målgrupp: Familjer utan stödbehov som riskerar hemlöshet och är i behov av en egen bostad.

I denna boendeform är föräldrar med barn välkomna som befinner sig utanför bostadsmarknaden men som inte har någon annan problematik än just bostadslöshet.

Vi vill erbjuda ett värdigt boende i egen lägenhet för barnfamiljer som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Vi tar emot placeringar via myndigheter.

Boendeformen fungerar så att familjen är garanterad ett eget förstahandskontrakt via vår bostadsgaranti men vi strävar efter att familjen skall vara aktiv i att söka andra bostadslösningar under boendetiden som är 12 månader innan bostadsgarantin träder i kraft.

Från akut skyddsbehov till eget förstahandskontrakt i egen lägenhet.

Vi uppmuntrar familjen att delta i vår bostadsletarhjälp där vi aktivt tillsammans med familjen ställer oss i bostadsköer, tar fram listor på hyresvärdar som skall kontaktas. Vi motiverar familjen att söka aktivt och att inte ge upp.

Syftet med boendet är att hjälpa familjen att komma vidare till en egen bostad. Under boendetiden stöttar vi familjen kontinuerligt att söka förstahandskontrakt till en egen bostad någonstans i Sverige. Genom Bostadsgarantin erbjuder vi efter 12 månader familjen ett förstahandskontrakt i vårt eget bestånd.

Våra boenden är självhushåll. Familjen skall själva ansvara för matinköp, tvätt, och städning. Tanken med självhushåll är att under så hemlika förhållanden som möjligt ta ansvar för det egna boendet. Vi erbjuder boenden i olika storlekar och husdjur är välkomna.

Våra boenden ligger nära samhällstjänster så som matbutiker med mera.

För dig som placerar hos oss

Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna genomföra vårt uppdrag. När placeringen genomförs går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att vi skall kunna genomföra vårt uppdrag. Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.

Pris:
Vuxen: 495 kr/dygn
Medföljande barn: Första barnet 395 kr/dygn
Andra barnet 295 kr/dygn
Tredje barnet 195 kr/dygn
Fjärde barnet och uppåt 95 kr/dygn

Priserna är exkl. moms (12%)

Översikt boendeformer

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.


Läs mer

Hos oss får husdjuren följa med.
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.

Curbo stödjer Brottsofferjouren.

Bostadsletarhjälpen

Många gånger saknas kunskapen om hur man på bästa sätt söker en bostad. Vi anser att det är av största vikt.

Därför samlas vi varje torsdag och hjälper våra klienter hur man söker bostad.


Läs mer

Är du privatperson och letar skyddat boende?

Vi på Curbo tar inte emot klienter som kontaktar oss direkt.
Vi tar endast emot våra boenden efter förhandling och överläggning med socialtjänst, migrationsverk eller annan myndighet.

Klicka på knappen nedanför för att läsa mer om hur du går tillväga för att få skyddat boende

Läs mera
Ring oss direkt angående skyddat boende på telefon:

0720-644 389