Översikt boendeformer

 

 

Skyddat boende
(singel)
Skyddat boende
(familj)
Stöd/jourboende
(familj)
Stöd/jourboende
(singel)

Eget förstahandskontrakt

/Bostadgaranti

✓ (8 månader) ✓ (8 månader) ✓ (8 månader) ✓ (8 månader)
Egen lägenhet
Bostadsletarhjälpen
Möjlighet att ta med sig husdjur
Närhet till förskola & skola (åk 1-9)
Boskola
Egen kontaktperson
Närhet till mataffärer
Hjälp med myndighetskontakter
Hjälp med transporter vid behov
Stödsamtal och motiverande samtal
Praktiskt stöd
Genomförandeplan
Månadsrapporter
Personligt larm vid behov
FREDA
Pris
Vuxen 995 kr/dygn
Vuxen: 995 kr/dygn
Barn 495 kr/dygn
Vuxen: 995 kr/dygn
Barn: 495kr/dygn
Vuxen: 995 kr/dygn