Översikt boendeformer

Skyddat boende
(singel)
Skyddat boende
(familj)
Stöd/jourboende
(familj)
Stöd/jourboende
(singel)
Tränings/referensboende
(vuxen)

Eget förstahandskontrakt

/Bostadgaranti

✓ 4 månader ✓ 4 månader ✓ 4 månader ✓ 4 månader ✓ 4 månader
Egen lägenhet
Bostadsletarhjälpen
Möjlighet att ta med sig husdjur
Närhet till förskola & skola (åk 1-9)
Boskola
Egen kontaktperson
Närhet till mataffärer
Hjälp med myndighetskontakter
Hjälp med transporter vid behov
Stödsamtal och motiverande samtal
Praktiskt stöd
Genomförandeplan
Månadsrapporter
Personligt larm vid behov