Boskola

Att vårda sitt hem är att ta hand om det rent praktiskt men också att se till att till exempel betala hyran i tid så att man inte riskerar vräkning. Det är viktigt att känna till skyldigheter man har som hyresgäst men också de rättigheter som finns.

Syfte

Att bidra med kunskap och förståelse för de skyldigheter och rättigheter man har som hyresgäst samt betona vikten av att sköta sin privatekonomi som en förutsättning för att behålla sitt kontrakt och erbjuda eventuella barn trygghet.

Mål

Det övergripande målet med informationen är att bidra till föräldrarnas fortsatta självständighet. De ska känna att de vet vart de kan vända sig när de behöver mer stöd eller information.

Genomförande

Vi utgår från den kunskap och information som finns genom olika aktörer i samhället. En del klienter har en bakgrund som nya i Sverige och har inte hunnit etablera sig vilket innebär att de ofta behöver mer samhällsinformation. Andra klienter kan däremot vara väl orienterade i det svenska samhället och informationen utformas därför individuellt.

Innehåll

 • Kunskap och förståelse för de olika delar som ingår i begreppet bostadsmarknaden. Där ingår
  olika boendeformer, boende efter ekonomi, tillgång och efterfrågan, att ställa sig i bostadskö
 • Skyldigheter och rättigheter som hyresgäst respektive hyresvärd. Generella regler som gäller
  i lägenhetsboende med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Vikten av att hålla sin lägenhet
  och gemensamma utrymmen städade samt fri från skadegörelse.
 • Att bo med barn i hyres- eller bostadsrätt
 • Grundläggande kunskaper i privatekonomi
 • Hjälp med att ta kontakt med hemkommunens budget- och skuldrådgivning vid behov

Kontakta oss

Har du frågor så tveka aldrig att kontakta oss:

0720-644 389

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Eget förstahandskontrakt efter 4 månader


Läs mer
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.