Bostad Först – komma vidareboende

Målgrupp: Vuxna som är hemlösa med stödbehov som behöver komma vidare till egen bostad.

Denna boendeform vänder sig till vuxna personer som är hemlösa, riskerar hemlöshet eller vistas på korttidsboende men som har svårt att komma vidare till en egen bostad. Vi tar emot kvinnor och män, ensamstående eller som par.

Vår variant av Bostad Först fungerar så att klienten måste vara motiverad att komma vidare till en egen bostad. Klienten är garanterad ett eget förstahandskontrakt via vår bostadsgaranti men vi arbetar för att klienten även ska vara aktiv i att söka andra bostadslösningar under prövotiden som är 18 månader.

Vi uppmuntrar klienten att bryta med eventuellt missbruk men de krav vi ställer för att erbjuda ett eget förstahandskontrakt styrs av Hyreslagen* som klienten måste efterleva.* Jordabalk (1970:994), 12 kap. Hyra (Hyreslagen)

Vi tar endast emot placeringar via myndigheter, till exempel en socialtjänst. Syftet med boendet är att hjälpa klienten att komma vidare till en egen bostad. Under boendetiden stöttar vi klienten kontinuerligt i att söka förstahandskontrakt till en egen bostad någonstans i Sverige. Genom Bostadsgarantin erbjuder vi efter 18 månader klienten ett förstahandskontrakt i vårt eget bestånd.

 

Våra boenden är självhushåll men med ett förstärkt stöd. Klienten skall själv ansvara för inköp, tvätt, och städning. Tanken med självhushåll är att under så hemlika förhållanden som möjligt ta ansvar för det egna boendet. Vi erbjuder boenden i olika storlekar och husdjur är välkomna.

Våra boenden ligger nära samhällstjänster så som matbutiker med mera.

För dig som placerar hos oss

Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna genomföra vårt uppdrag. När placeringen genomförs går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att vi skall kunna genomföra vårt uppdrag. Vi tar inte emot klienter som inte klarar självhushåll. Uppsägningstid 5 dygn.

Månad 1-6: 1295 kr/dygn
Månad 7-12 995 kr/dygn
Månad 13-18, 495 kr/dygn

Priserna är exkl. moms (12%)

Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.