Bostadsletarhjälpen

Bostadsbristen har gjort det svårare att hitta lediga hyreslägenheter. Vår erfarenhet är att många av våra klienter har än svårare att hitta bostad. Orsakerna till detta kan vara problem med språket, svag ekonomi med bland annat betalningsanmärkningar eller bristfällig kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar.

Vi har därför en särskild bostadsletarhjälp som vi erbjuder alla våra klienter varje vecka. Vi hjälper klienterna att söka bostad men framförallt stödjer vi dem i att själva lära sig söka en egen bostad. Idag är ändå möjligheterna många med privata värdar, kommunala bostadsköer och lägenhetsbyten. Vår personal visar på möjligheter som finns så att klienterna själva kan vara aktiva i att leta efter en egen bostad.

Bostadsletarhjälpen innehåller:

  • Hjälp och utlåning av tekniska hjälpmedel för att kunna söka bostad, så som surfplattor och datorer
  • Genomgång i hur bostadsmarknaden ser ut just nu, vilka aktörer och möjligheter som finns
  • Hur man anmäler sig till kommunala bostadsköer
  • Genomgång i hur man kan jobba med bostadsbyten
  • Hur man letar upp och kontaktar privata hyresvärdar
  • Utvärdering om privatköp av bostadsrätt eller hus är en möjlighet

Ökad kunskap i bostads- och boendefrågor (”Boskola”)

Bostadsletarhjälpen är en del i vårt arbete för att hjälpa klienterna att förstå hur bostadsmarknaden fungerar men också att känna till rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst. Vi betonar vikten av att sköta sin privatekonomi för att uppnå eller bibehålla sin självständighet. Flera av våra klienter har en bakgrund som nya i Sverige och har inte hunnit etablera sig vilket innebär att mer samhällsinformation kan behövas. Andra klienter kan däremot vara väl orienterade i det svenska samhället och informationen utformas därför individuellt. Läs mer.

Kontakta oss

Har du frågor så tveka aldrig att kontakta oss:

0720-644 389

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Eget förstahandskontrakt efter 4 månader


Läs mer
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.