Föräldraskola

Syfte

Att stödja klienterna som föräldrar i deras uppfostran, relation och umgänge med barnen.

Mål

Att utifrån behov stärka föräldrarna inom nedanstående områden som stärker deras relation med barnen. Det övergripande målet med informationen är att bidra till att föräldrarna själva upplever att de har nödvändig kunskap om sitt föräldraskap och på vilket sätt de behöver jobba för att nå och bibehålla sin självständighet som förälder. De ska känna att de vet vart de kan vända sig när de behöver mer stöd eller information.

Genomförande

Vi utgår från den kunskap och information som finns genom olika aktörer i samhället. Mycket av stödet och informationen går med fördel att förmedla genom aktiviteter och samtal i grupp men det är också ett kontinuerligt individuellt stöd och information som ges utifrån föräldrarnas och barnens behov. En del klienter har en bakgrund som nya i Sverige och har inte hunnit etablera sig vilket innebär att de ofta behöver mer samhällsinformation. Andra klienter kan däremot vara väl orienterade i det svenska samhället och informationen utformas därför individuellt.

Innehåll

  • Barns rättigheter – Barnkonventionen, BRIS
  • Grundläggande kunskaper om barns behov av trygghet och tillit utifrån familjens situation och behov av skyddat boende.
  • Grundläggande kunskap om barns utveckling, stöd av BVC
  • Att våga söka stöd – BVC, IFO-enhet i kommunen, föräldraskapsutbildningar
  • Var kan jag själv hitta mer information? 1177 (på olika språk), föräldragrupper, osv
  • Vikten av rutiner i vardagen och bra mat samt rörelse och lek, att varva ner, gränssättning
  • Att vara förälder till barn i skolan
  • Aktiviteter i föreningar
  • Individuella behov hos individen/familjen
  • Konkreta familjeaktiviteter – baka, gå skogspromenader, enkel picknick, lekar, lekparker, lek i skogen, pyssel (ta med hem från skogen), jul-och påskpyssel, skridskoåkning, vinterväder och vinterlekar (att klä sig rätt)

Kontakta oss

Har du frågor så tveka aldrig att kontakta oss:

0720-644 389

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Eget förstahandskontrakt efter 4 månader


Läs mer
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.