Hälsoskola

Syfte

Att stödja klienternas kunskap om vikten av att jobba för att hela familjen utifrån de egna förutsättningarna ska ha en så god hälsa som möjligt.

Mål

Att utifrån behov ge kunskap om och funderingar över vilka eventuella förändringar de kan göra för att stärka både det fysiska och psykiska välbefinnandet. Det övergripande målet med informationen är att bidra till att föräldrarna själva upplever att de har nödvändig kunskap om sätt att främja en god hälsa och på vilket sätt det kan bidra till hela familjens fortsatta självständighet. De ska känna att de vet vart de kan vända sig när de behöver mer stöd eller information.

Genomförande

Vi utgår från den kunskap och information som finns genom olika aktörer i samhället. Mycket av stödet och informationen går med fördel att förmedla genom aktiviteter och samtal i grupp men det är också ett kontinuerligt individuellt stöd och information som ges utifrån föräldrarnas och barnens behov. En del klienter har en bakgrund som nya i Sverige och har inte hunnit etablera sig vilket innebär att de ofta behöver mer samhällsinformation. Andra klienter kan däremot vara väl orienterade i det svenska samhället och informationen utformas därför individuellt.

Innehåll

 • Varför bry sig om hälsan?
 • Stress, avslappning och återhämtning
 • Vad är bra mat?
 • Vikten av rörelse och motion
 • Barns hälsa
  • Mat på regelbundna tider, sockerkonsumtion
  • Sömn
  • Rörelse och motion, föreningsaktiviteter
  • Grundläggande om barns mentala utveckling
 • Vid sjukdom
  • När ska jag ringa vårdcentralen, 1177 eller 112?
  • Sjukt barn – grundläggande kunskap om barn och sjukdomar
  • Vanliga förkylningar, bakterieinfektioner, feber, magsjuka, löss och andra vardagliga bekymmer
 • Vad händer i kroppen vid en graviditet?
 • Individuella behov hos individen/familjen
 • Konkreta hälsofrämjande aktiviteter: promenader, gym, yoga, meditation, avslappningsövningar, massage, stödjande samtal

Kontakta oss

Har du frågor så tveka aldrig att kontakta oss:

0720-644 389

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Eget förstahandskontrakt efter 4 månader


Läs mer
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.