Stöd/Jourboende

Målgrupp: Kvinnor, män, par och familjer i behov av extra stöd i vardagen som behöver komma vidare till egen bostad.

Till oss är alla personer välkomna som behöver en tillfällig bostad eller ett stödboende med lite extra hjälp i vardagen. Vi vill erbjuda ett värdigt boende i egen lägenhet för personer som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Vi tar emot placeringar via myndigheter, till exempel socialtjänsten.

Syftet med boendet är att hjälpa klienterna att komma vidare till en egen bostad. Under boendetiden stöttar vi klienten kontinuerligt att söka förstahandskontrakt till en egen bostad någonstans i Sverige. Genom Bostadsgarantin erbjuder vi barnfamiljer ett förstahandskontrakt i vårt eget bestånd efter 4 månader. Vuxna utan barn efter 8 månader. läs mer.

Våra boenden är självhushåll men med ett förstärkt stöd. Klienten skall själv ansvara för matinköp, tvätt, och städning. Tanken med självhushåll är att under så hemlika förhållanden som möjligt ta ansvar för det egna boendet. Vi erbjuder boenden i alla storlekar och husdjur är välkomna.

Poängen med ett stödboende eller jourboende är att ge klienten de verktyg och kunskaper som behövs för att kunna leva ett tryggt, ordnat och oberoende liv när de är redo att flytta över till en egen bostad.

Våra boenden ligger nära samhällstjänster såsom skola, matbutiker med mera. Ibland finns ändå behov av att besöka något som inte finns på orten och vi hjälper då till med transporter. Vi har bland annat minibussar med 9 platser samt bilar med 7 sittplatser. Bilarna är utrustade med skyddsanordning såsom babyskydd, bilbarnstol och bälteskudde.

Vi arbetar aktivt med skolan på orten och hjälper klienterna med skolkontakter. På boendet finns lekrum för barnen samt särskilda utrymmen för vuxna för social samvaro.

Skillnaden mellan Curbos stödboende / jourboende och traditionellt stödboende

Med stödboende brukar man mena en placeringsform som tillgodoser behovet hos ungdomar och unga vuxna (16-20 år) som har goda förutsättningar att klara sig på egen hand och bara behöver visst stöd i vardagen. Dock så har vi på Curbo valt att specialisera oss på stödboende för klienter över 21 år, men där det ändå finns behov av extra stöd för att klara vardagen.

I ett stödboende får personerna lära mer om hur det är att bo i ett eget hem och lära sig hur man hanterar ett självständigt liv med egen bostad och arbete. Boendeformen fungerar som en utslussning med målsättningen att hitta en egen bostad när klienterna är redo för detta.

Anledningen till varför man kan behöva ett stödboende kan vara många, till exempel att man har vuxit upp under otrygga förhållanden och inte haft goda förebilder som kunnat visa hur man tar ansvar för sin egen ekonomi och bostad på rätt sätt. Vi ger det stöd som behövs och förbereder hela familjen för att kunna klara sig bra på egen hand.

För dig som bokar placering i stödboende och jourlägenhet

Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna genomföra vårt uppdrag när det handlar om stödboende eller tillfällig bostad.

När placeringen genomförs går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att vi skall kunna genomföra vårt uppdrag. Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.

För kommuner med ramavtal har vi ingen uppsägningstid, i övrigt är uppsägningstiden 7 dygn.

Skyddat boende med extra stöd

Skyddat boende med extra stöd vänder sig till barnfamiljer som har mer specifika behov.

Läs mer

Vill ni ha referenser?

Vill du prata med andra som placerat hos oss och som har erfarenhet av våran bostadsgaranti?

Referenser

Trygg utflyttning

Se vår presentation om trygg utflyttning i kombination med vår garanti om eget förstahandskontrakt.

Trygg utflyttning

Vill ni veta mer?

Vi besöker er gärna eller gör en presentation via telefon.
Kontakta oss på 0720-644 389

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta det av kort information från oss på Curbo.

Anmälan till nyhetsbrev

Lite av det som ingår i placeringen

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.


Läs mer

Bostadsletarhjälpen, en pusselbit för att komma vidare

Många gånger saknas kunskapen om hur man på bästa sätt söker en bostad. Vi anser att det är av största vikt.

Därför samlas vi varje torsdag och hjälper våra klienter hur man söker bostad.


Läs mer
Ring oss för placering eller frågor på telefon:

0720-644 389

Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.

Curbo stödjer Brottsofferjouren.

Är du privatperson och letar skyddat boende?

Vi på Curbo tar inte emot klienter som kontaktar oss direkt.
Vi tar endast emot våra boenden efter förhandling och överläggning med socialtjänst, migrationsverk eller annan myndighet.

Klicka på knappen nedanför för att läsa mer om hur du går tillväga för att få skyddat boende

Läs mera