Nyhetsbrev – Korrigera mottagare

Tack för du hjälper oss att hitta rätt med våra utskick.

Varje år nekas många kvinnor skyddat boende pga. platsbrist. Hjälp oss hitta fram till rätt person inom din organisation. Nyhetsbrevet skickas en gång per månad och berättar lite kort hur många platser vi har lediga.

Tack att du hjälper oss
Vi på Curbo Sverige AB