Om oss

Curbo Sverige AB startade som ett renodlat fastighetsbolag. Vi har idag cirka 95 lägenheter, villor och kontorsfastigheter i Mellansverige. Vi har vanliga hyresgäster och en andel med korttidsboenden som skyddat boende och stödboende.

Vi bygger ständigt ut med fler lägenheter för korttidsboende. Inför omvandlingen till korttidsboende så besiktigar vi lägenheterna genomför nödvändiga renoveringar. Vi är noga med att våra boenden skall vara trivsamma och säkra. Alla våra korttidsboenden är möblerade och vår personal finns till hands för hjälp med det praktiska.

Vision

Curbo Sveriges vision är att kunna hjälpa så många utsatta medmänniskor som möjligt och vara en pålitlig och långsiktig samarbetspartner för socialtjänster runt om i landet. Vi vill erbjuda bra boenden till bra priser med en hög tillgänglighet och service.

Välkommen till oss
Curbo Sverige – Boende som gör skillnad

Bostadsgaranti

Många gånger gör våra klienter sitt absolut bästa men har ändå inte lyckats hitta någon lägenhet.

Vi vill inte att en barnfamilj skall behöva vänta i flera år på ett eget boende. Därför har vi infört bostadsgarantin.


Läs mer om bostadsgarantin
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.

Bostadsletarhjälpen

Många gånger saknas kunskapen om hur man på bästa sätt söker en bostad. Vi anser att det är av största vikt.

Därför samlas vi varje torsdag och hjälper våra klienter hur man söker bostad.


Läs mer om Bostadsletarhjälpen

Är du privatperson och letar skyddat boende?

Vi på Curbo tar inte emot klienter som kontaktar oss direkt.
Vi tar endast emot våra boenden efter förhandling och överläggning med socialtjänst, migrationsverk eller annan myndighet.

Klicka på knappen nedanför för att läsa mer om hur du går tillväga för att få skyddat boende

Läs mera
Ring oss direkt angående skyddat boende på telefon:

0720-644 389

Läs också