Praktiskt stöd

Varje klient får en egen kontaktperson och en genomförandeplan baserad på placerande myndighets uppdrag och klientens behov. Vi återkopplar till placerande myndighet genom regelbundna rapporter vilket ger en beskrivning av våra insatser. Klienterna får hjälp med allt ifrån sekretessmarkering, bokningar av tider, myndighetskontakter och vårdbesök till stöd i att leta ny bostad, söka arbete och lära sig mer om hur vårt samhälle fungerar samt till exempel läxhjälp för barnen. Ibland finns inte det som behövs på bostadsorten och vi ordnar då med transporter.

Vi har särskilda utrymmen för social samvaro för både vuxna och barn med en möjlighet att spontant umgås och där vi finns på plats för samtal, funderingar och frågor. Det är också där vi i organiserad form erbjuder ökad kunskap kring bostads- och boendefrågor, föräldraskapsstöd och hälsofrågor för de vuxna och anpassade aktiviteter för barnen både inom- och utomhus.

Många klienter har olika grad av trauman bakom sig och vi erbjuder samtal med terapeut i egen regi alternativt stöd i kontakter med övriga vårdgivare. Nedan hittar du en förteckning på några av våra vanligaste insatser som kontaktpersonen påbörjar samtidigt med inskrivningssamtalet. Vid de tillfällen som barn inte kan delta ordnar vi med barnpassning.

 • Sekretessmarkering
 • Skyddad folkbokföring
 • Adressändring
 • Personlig genomförandeplan
 • Säkerhetsplanering med larm vid behov
 • Telefon med kontantkort vid behov, surfplatta
 • Ordna bankkort
 • Ordna identitetshandlingar
 • Juridiskt stöd av advokat
 • Hjälp med att handla och hämta ut mediciner
 • Bostadsletarhjälp
 • Transporter i närområdet
 • Längre transporter efter överenskommelse med placerande myndighet
 • Stödjande närvaro vid besök exempelvis bank, Arbetsförmedlingen, vårdcentral och skola
 • Stödsamtal

Säkerhetsplanering

En stor del av klientens säkerhet bygger på anonymitet. Vi arbetar med förebyggande informationssamtal om säkerhet och larm samt har en säkerhetsgenomgång med varje klient kring till exempel sociala medier och mobiltelefoner. Den skyddade personen får en kontaktperson hos oss och det är endast via denna som all kontakt sker. Vi använder särskilda adresser dit olika myndigheter skickar post. Vi har en säkerhetsplanering med varje klient kring till exempel telefoner och datorer. Läs våra rekommendationer vid skyddat boende.

Internet, wifi

Vi erbjuder våra klienter wifi i lägenheterna för att kunna utföra t ex bankärenden, leta boende men även för underhållning. Om man inte själv har någon dator hjälper vi gärna till med enklare ärenden eller så finns datorer att låna i våra lokaler. Surfplattor finns för utlåning. Vi rekommenderar dock klienterna att inte använda sig av sociala medier under sin vistelse hos då man kan av misstag röja var man befinner sig.

Transporter

Våra boenden ligger nära samhällsservice som vårdcentral, matbutiker och skola. Ibland finns ändå behov av att besöka något som inte finns på orten och vi hjälper då till med transporter. Vi kör regelbundet till närliggande orter för en mer komplett service. Övriga resor sker efter överenskommelse med placerande myndighet. Vi har minibussar med 9 platser och bilar med 7 sittplatser. Bilarna är vid behov utrustade med skyddsanordning som babyskydd, bilbarnstol och bälteskudde.

Kontakta oss

Har du frågor så tveka aldrig att kontakta oss:

0720-644 389

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Eget förstahandskontrakt efter 4 månader


Läs mer
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.