Rekommendationer vid skyddat boende

När ni får ert skyddade boende hos Curbo Sverige AB så är det av vikt för alla inblandade att skyddet är gott för klienterna samt boende i sig. Larm och teknik i all ära, men det största skyddet vid skyddat boende är Anonymitet! Därför är det viktigt att de boende hjälper till att hålla sig själva och våra lokaler anonyma. Det åligger den boende att inte aktivt ta kontakt eller vara aktiv på sociala medier eller på annat vis blotta information om sin geografiska plats för andra.

Kommunikation

  • Medhavd telefon rekommenderas ej att användas och rekommenderas hållas avstängd under sin vistelse hos Curbo Sverige AB. Smartphones kan innehålla spårningsprogram som gör att annan person än ägaren kan få information om vart mobilen befinner sig. Detta utgör en stor säkerhetsrisk. Därför ser vi gärna att eventuella medhavda mobilerna stängs av innan ni påbörjar resan till våra lokaler.
  • Internet rekommenderar vi att ni använder sparsamt och att ni är restriktiva i vad ni gör. Sociala medier så som bloggar, Facebook mm. kan snappa upp vart man befinner sig. Detta postas ibland helt synligt eller icke synligt för ögat men informationen kan ändå finnas med, så kallad metadata.
  • Vi rekommenderar att minimal kontakt med anhöriga. Risken finns att anhöriga råkar försäga sig eller att förövaren hotar anhöriga och på så vis får information om de boende.
  • Ingen kontakt får tas med den person som utger hotbilden, förutom i formella kontakter som t.ex. besök i rättssal.

Vid fara och oro

  • Vid oro och övriga frågor om sin situation skall den boendes socialsekreterare kontaktas.
  • Vid frågor om boendet kontaktas Curbo:s jourtelefon
  • Vid direkt fara skall 112 polisen kontaktas.
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.
skyddat-boende
Exempel på hur ett skyddat boende kan se ut.

Nyhetsbrev - Lediga platser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få en uppdatering varje månad hur många boenden vi har lediga just nu.


OBS! Vi skickar inte ut nyhetsbrev till privata epostadresser.