Så går du tillväga för att få skyddat boende

Befinner du dig i en situation i livet där du behöver komma bort från ditt nuvarande boende? Är du utsatt för våld i hemmet, hot om bortgifte, sexuellt våld, psykiskt våld etc. Det finns många anledningar till varför man kan vara i behov av skyddat boende.

Ett skyddat boende är ett tillfälligt boende på hemlig ort för att kunna bryta kontakten mot förövaren, reda ut situationen och slutligen gå vidare i livet.

VIKTIGT

Vid akut fara kontakta polisen på telefon 112!
Polisen finns till för det, tveka aldrig att kontakta polisen i fall du, andra familjemedlemmar eller bekanta befinner sig i fara.

Hur får jag skyddat boende?

Först och främst ska du kontakta din socialtjänst i din hemkommun. Socialtjänsten är de som gör bedömningen om det är skyddat boende eller om det är någon annan åtgärd ska göras. Därefter kommer socialtjänsten att hjälpa dig med att få tillgång till ett skyddat boende antingen hos oss eller annat boende.

Behöver du någon att prata med

Om du behöver någon att prata med som kan hjälpa dig på det emotionella planet och ge dig råd i din nuvarande situation så kan du kontakta någon av organisationerna nedanför.

Skärmavbild kvinnofridslinjen.se

Om du behöver någon att tala med om din situation eller något du behöver fråga om kan kontakta
kvinnofridslinjen. De som jobbar hos kvinnofridslinjen är utbildade sjuksköterskor eller socionomer
och duktiga på att ge professionell hjälp. Du kan få praktiska råd hur du kan lösa din situation eller
bara lyssna på vad du har att säga.

Tel: 020-50 50 50

Hemsida: Kvinnofridslinjens hemsida

Skärmavbild från terrafems hemsida

Terrafem har en stödtelefon för dig som utsatts för våld i hemmet. Det kan vara fysiskt våld, psykiskt våld hot om bortgifte mm.

Terrafems jourkvinnor behärskar 62 olika språk.

Tel: 020-52 10 10

Hemsida: Terrafems hemsida

skärmavbild från Unizon.se hemsida

Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter. Sök efter din närmsta kvinnojour på deras hemsida.

Hemsida: Unizon.se