Samtalsstöd

Olika personer kan behöva olika former av samtalsstöd och vi erbjuder vardagliga samtal till våra klienter.

Eftersom vi har som mål att stärka våra klienter inför en flytt till egen bostad är motiverande/förberedande samtal en viktig del. Där vi inte räcker till stödjer vi kontakter och transporter i samband med annan vård eller annat stöd.

Kontakta oss

Har du frågor så tveka aldrig att kontakta oss:

0720-644 389

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Eget förstahandskontrakt efter 4 månader


Läs mer
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.