Skyddat boende

Målgrupp: Kvinnor, män, par och familjer som är i behov av skydd.

Skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sitt hem. Vi tar emot placeringar via myndigheter, till exempel en socialtjänst. Vi erbjuder skyddat boende åt kvinnor, män och familjer i olika storlekar, där klienter efter 8 månader erbjuds ett eget försthandskontrakt i vårt bestånd.

Vi har flera stora lägenheter där vi kan ta emot större barnfamiljer. Förutom stora barnfamiljer är även män och par grupper som vi har lyckats extra bra att hjälpa vidare från skyddat boende till en egen bostad.

Det finns även möjlighet att ta med sig husdjur. Vi tar inte ut någon avbokningsavgift.

 Visa detaljerad tidslinje i nytt fönster. 

Våra boenden

Våra boenden består främst av lägenheter men även fristående hus. De finns på olika orter vilket skapar flexibilitet i placeringen. Vi erbjuder boenden i alla storlekar och kan även erbjuda boenden där man får ha med sig husdjur. Vi är noga med att våra boenden skall vara både trivsamma och säkra. De är inredda med möbler och köksutrustning, i fint skick och i dialog med klienten ordnar vi eventuell extra utrustning som behövs. Alla våra boenden är självhushåll där tanken är att klienten ska återgå till att leva så normalt som möjligt men vår personal finns till hands för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vårt stöd utgår från individen och syftar till att utifrån individens behov stödja vägen till ett självständigt liv.

Vårt stöd

Varje klient får en egen kontaktperson och vi hjälper till med allt ifrån sekretessmarkering, säkerhetsgenomgång, bokningar av tider, myndighetskontakter och vårdbesök till stöd i att leta ny bostad, söka arbete och lära sig mer om hur vårt samhälle fungerar samt till exempel barnpassning, uteaktiviteter och läxhjälp för barnen. Ibland finns inte det som behövs på bostadsorten och vi ordnar då med transporter, läs mer. Vi har särskilda utrymmen för social samvaro för både vuxna och barn där vi i organiserad form erbjuder ökad kunskap kring bostads- och boendefrågor, föräldraskapsstöd och hälsofrågor för de vuxna och anpassade aktiviteter för barnen.

Många klienter har olika grad av trauman bakom sig och vi erbjuder samtal med terapeut i egen regi alternativt stöd i kontakter med övriga vårdgivare. Alla klienter får en genomförandeplan med utgångspunkt i uppdraget från placerande myndighet samt vårt inskrivningssamtal med klienten. Vi återkopplar till placerande myndighet genom regelbundna rapporter vilket ger en bild av klientens behov och våra insatser. För oss är barnperspektivet viktigt, vi eftersträvar en så normal vardag för barnen som möjligt med skola och fritidsaktiviteter och vi erbjuder därför barnfamiljer förstahandskontrakt inom tolv månader genom Bostadsgarantin. Mer detaljerad information om det stöd vi erbjuder hittar du här.

Skyddat boende för barnfamiljer

Vi har specialiserat oss på att ta emot barnfamiljer. Hos oss bor familjen i egen lägenhet som inte delas med några andra. Vi kan erbjuda boenden i direkt närhet till förskola och skola med årskurserna 1 till 9. Skolan är viktig och alla barn har skolplikt, även barn som bor i skyddat boende. Vi samarbetar med skolan och hjälper till i kontakterna mellan skola och klient.

Tiden efter skyddat boende

Många av våra klienter behöver ett eget boende efter sin vistelse hos oss. Klienten har ofta till uppgift att själv leta efter lämpligt boende men vi hjälper alltid till vid behov. Vår erfarenhet är att det är svårt att hitta bostäder då många klienter har en svag egen ekonomi och kanske även har betalningsanmärkningar. Eftersom vi värnar barns rätt till ett tryggt boende arbetar vi aktivt med att erbjuda barnfamiljer en bostad i vårt eget bestånd, läs mer under Bostadsgaranti. Då vi i grunden är ett fastighetsbolag med fastigheter spridda på fler orter ger det oss möjlighet att erbjuda familjer ett eget förstahandskontrakt. Utöver att erbjuda boende i vårt eget bestånd så letar vi naturligtvis efter förstahandskontrakt hos andra hyresvärdar på olika orter, dock inte på klientens hemort.

För dig som placerar hos oss

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att alla som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll. Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna upprätthålla det skydd som vi erbjuder. När placeringen påbörjas går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att kunna erbjuda skydd.

Där behov finns erbjuder vi olika former av larm men det största skyddet finns i anonymiteten, framförallt i sociala medier. Som stöd i er uppföljning levererar vi månadsrapporter. För kommuner med ramavtal har vi ingen uppsägningstid, i övrigt är uppsägningstiden 7 dygn. Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.
 

Vill ni ha referenser?

Vill du prata med andra som placerat hos oss och som har erfarenhet av våran bostadsgaranti?

Referenser

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta det av kort information från oss på Curbo.

Anmälan till nyhetsbrev

Lite av det som ingår i placeringen

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.


Läs mer

Bostadsletarhjälpen, en pusselbit för att komma vidare

Många gånger saknas kunskapen om hur man på bästa sätt söker en bostad. Vi anser att det är av största vikt.

Därför samlas vi varje torsdag och hjälper våra klienter hur man söker bostad.


Läs mer
Ring oss för placering eller frågor på telefon:

0720-644 389

Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.

Curbo stödjer Brottsofferjouren.

Är du privatperson och letar skyddat boende?

Vi på Curbo tar inte emot klienter som kontaktar oss direkt.
Vi tar endast emot våra boenden efter förhandling och överläggning med socialtjänst, migrationsverk eller annan myndighet.

Klicka på knappen nedanför för att läsa mer om hur du går tillväga för att få skyddat boende

Läs mera