Aktiva insatser “Vägen till eget förstahandskontrakt”

Start placering

Klienten påbörjar sin placering hos oss.

Boskola

Inom ramen för vår Boskola diskuterar vi med klienterna om privatekonomi, hyresgästens rättigheter och skyldigheter samt övriga praktiska frågor som dyker upp. Arbetet pågår under hela placeringstiden.

Bostadsletarhjälpen

Här hjälper vi klienterna att ställa sig i bostadsköer och att aktivt söka en egen bostad. Vi uppmuntrar klienten att söka brett och arbetet pågår under hela placeringstiden.

Bostadsgaranti

Efter 8 månader erbjuds klienten ett eget förstahandskontrakt i vårt eget bestånd.