Aktiva insatser ”Vägen till eget förstahandskontrakt”

Start placering

Familjen påbörjar sin placering hos oss.

Boskola

Inom ramen för vår Boskola diskuterar vi med de vuxna i familjen om privatekonomi, hyresgästens rättigheter och skyldigheter samt övriga praktiska frågor som dyker upp. Arbetet pågår under hela placeringstiden.

Bostadsletarhjälpen

Här hjälper vi familjen att ställa sig i bostadsköer och att aktivt söka en egen bostad. Vi uppmuntrar familjen att söka brett och arbetet pågår under hela placeringstiden.

Bostadsgaranti

Efter 8 månader erbjuder familjen ett eget förstahandskontrakt i vårt eget bestånd.