Boende som gör skillnad

Vi erbjuder skyddat boende och stöd-/jourboende. Vi startade som ett renodlat fastighetsbolag men har under de senaste åren utvecklat boendeformer där vi på ett lyckat sätt har hjälpt många familjer vidare till egna förstahandskontrakt.

Utifrån vår erfarenhet som hyresvärd vet vi att den egna bostaden är viktig för alla människor och inte minst för våra klienter. Genom vår bostadsgaranti som innebär ett garanterat förstahandskontrakt har vi kunnat erbjuda familjer en egen bostad i vårt eget bestånd.

Vill ni ha referenser

Kontakta oss då antingen via telefon
0720-644 389 eller via formuläret.

Referenser

Skyddat boende

Skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sitt hem. Vi tar emot placeringar via myndigheter, till exempel en socialtjänst.

Läs mer

Boskola

Att bidra med kunskap och förståelse för de skyldigheter och rättigheter man har som hyresgäst samt betona vikten av att sköta sin privatekonomi som en förutsättning för att behålla sitt kontrakt och erbjuda eventuella barn trygghet.

Läs mer

Bostadsletarhjälpen

Vår erfarenhet är att många av våra klienter har svårt att hitta egen bostad. Vi hjälper klienterna att söka bostad men framförallt stödjer vi dem i att själva lära sig söka en egen bostad.

Läs mer

Bostadsgaranti

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Läs mer