Boende som gör skillnad

Vi erbjuder skyddat boende och stöd-/jourboende. Vi startade som ett renodlat fastighetsbolag men har under de senaste åren utvecklat boendeformer där vi på ett lyckat sätt har hjälpt många familjer vidare till egna förstahandskontrakt.

Utifrån vår erfarenhet som hyresvärd vet vi att den egna bostaden är viktig för alla människor och inte minst för våra klienter. Genom vår bostadsgaranti som innebär ett garanterat förstahandskontrakt har vi kunnat erbjuda familjer en egen bostad i vårt eget bestånd.

Vill ni ha referenser

Kontakta oss då antingen via telefon
0720-644 389 eller via formuläret.

Referenser

Skyddat boende

Skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sitt hem. Vi tar emot placeringar via myndigheter, till exempel en socialtjänst.

Läs mer

Stöd/Jourboende

Till oss är klienter välkomna som behöver en tillfällig bostad eller ett stödboende med lite extra hjälp i vardagen. Vi vill erbjuda ett värdigt boende i egen lägenhet för klienter som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden.


Läs mer

Tränings- och referensboende

Denna boendeform vänder sig till vuxna personer som är hemlösa, riskerar hemlöshet eller vistas på korttidsboende men som har svårt att komma vidare till en egen bostad.

Läs mer

Bostadsgaranti

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.Läs mer