Barnkonventionen i vårt arbete

Att arbeta med skyddat boende är i många fall att arbeta med barnkonventionen i praktiken. En stor del av vårt arbete går ut på att hjälpa barnfamiljer att leva ett liv fritt från våld. En annan del av arbetet är att hjälpa familjen vidare till ett nytt hem. Nedanstående artiklar är exempel från barnkonventionen som direkt berör vårt arbete.

Barn ska inte skiljas från sina föräldrar,
utom när det är nödvändigt för barnets bästa.
Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö
har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.
Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande
och kvarhållande av barn i utlandet.
Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld,
skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling,
misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Läs hela barnkonventionen här

Kontakta oss

Har du frågor så tveka aldrig att kontakta oss:

0720-644 389

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Eget förstahandskontrakt efter 4 månader


Läs mer
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.