Barnperspektiv

Vårt mål är att barnen i boendet ska få en vardag som liknar andra barns så långt det är möjligt. Våra inredda barn- och lekrum tillsammans med aktiviteter utomhus är basen i vår utökade barnverksamhet. Boendets omgivningar möjliggör både lek och lärande i olika miljöer. Genom att involvera både barn och vuxna stödjer vi såväl en god hälsa som familjerelationen. Inomhus finns olika rum anpassade till olika åldrar där vi kan ha barn i större grupper eller i samband med till exempel barnpassning. Vi har också ett tv-rum där vi kan visa barnfilmer.

Vi strävar efter att så långt det är möjligt låta alla aktiviteter som rör familjen genomsyras av ett barnperspektiv. En del av den vardagen är att ha den trygghet en egen bostad kan ge människor. Ibland har vi tyvärr upplevt att klienterna har gjort sitt bästa men ändå inte lyckats hitta någon lägenhet. Detta skapar frustration hos både klienter och placerande myndighet. Vi vill inte att en barnfamilj i denna utsatta situation skall behöva vänta i flera år på ett eget boende och därför har vi infört bostadsgarantin. Det innebär att vi erbjuder förtur till vårt eget lägenhetsbestånd och ett eget förstahandskontrakt.

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.


Läs mer

Hos oss får husdjuren följa med.
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.

Curbo stödjer Brottsofferjouren.

Bostadsletarhjälpen

Många gånger saknas kunskapen om hur man på bästa sätt söker en bostad. Vi anser att det är av största vikt.

Därför samlas vi varje torsdag och hjälper våra klienter hur man söker bostad.


Läs mer

Är du privatperson och letar skyddat boende?

Vi på Curbo tar inte emot klienter som kontaktar oss direkt.
Vi tar endast emot våra boenden efter förhandling och överläggning med socialtjänst, migrationsverk eller annan myndighet.

Klicka på knappen nedanför för att läsa mer om hur du går tillväga för att få skyddat boende

Läs mera
Ring oss direkt angående skyddat boende på telefon:

0720-644 389