Bostadsgaranti

Bostadsbristen har gjort det svårare att hitta lägenheter för våra klienter. Utöver det löpande arbetet har vi därför varje vecka en särskild insats som vi kallar bostadsletarhjälpen, läs mer.

Ibland har vi tyvärr upplevt att klienterna har gjort sitt bästa men har ändå inte lyckats hitta någon lägenhet. Detta skapar frustration hos både klienter och placerande myndighet. Vi vill inte att människor i denna utsatta situation skall behöva vänta i flera år på ett eget boende och därför har vi infört bostadsgarantin. Det innebär att vi erbjuder förtur till vårt eget lägenhetsbestånd. Vi erbjuder våra klienter eget förstahandskontrakt efter 4 månader.

Om klienten har samarbetat med oss under placeringen och visat förståelse för hur man sköter sitt boende så garanterar vi ett eget förstahandskontrakt efter 4 månader.

Regler

  • Vi måste få reda på om klienten ska omfattas av bostadsgarantin, vanligtvis anmäls detta vid placeringstillfället.
  • Bostadsgarantin gäller om klienten har samarbetat med oss under placeringen och visat förståelse för hur man sköter sitt boende, till exempel genom att ta del av de insatser vi erbjuder
  • Vi rapporterar regelbundet redan från start till placerande myndighet hur samarbetet fungerar

Kontakta oss

Har du frågor så tveka aldrig att kontakta oss:

0720-644 389

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Eget förstahandskontrakt efter 4 månader


Läs mer
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.