Så jobbar vi med Coronavirus

Våldet tar inte paus och det gör inte vi heller

1583444240

Våra klienter bor i egna lägenheter varav en del med ingång utan trapphus. Vi fortsätter med vårt dagliga arbete i skyddsprocessen då mycket ändå genomförs digitalt. Vid behov prioriterar vi och kan senarelägga insatser om det är lämpligt. Vi följer utvecklingen lokalt på våra orter vad gäller riktlinjer, stängning av skolor och liknande. Generellt gäller att vi följer och vidarebefordrar den information som ges via svenska myndigheter och hälso- och sjukvården.

  • Vid placering är det extra bra om vi får veta så mycket som möjligt om klienten innan ankomst. Framförallt om det finns andra sjukdomar såsom diabetes, hjärt- eller lungsjukdom och liknande som placerar klienten i en riskgrupp. Om någon har symptom kan vi planera för en sjukdomsperiod alternativt karantän i lägenheten. Vi har möjlighet att placera i lägenhet med egen ingång utan trapphus.
  • För befintliga klienter har vi har gjort en genomgång för att se om och vilka som befinner sig i en riskgrupp. De klienterna följer vi noggrannare, undviker vissa aktiviteter och hjälper vid behov till extra i kontakterna med sjukvården.
  • Vi gör kontinuerliga bedömningar kring verksamheten och eventuella förändringar som behövs, det kan handla om att skjutsa till avtalade tider inom vård och liknande, även om det i klientuppdrag finns angivet att de ska klara så mycket som möjligt på egen hand.
  • Barnverksamheten fortgår utifrån att barn i sig inte är riskgrupp men vi hanterar varje familj utifrån sina egna förutsättningar och planerar om till exempelvis fler uteaktiviteter.
  • Vår verksamhet finns på flera orter med olika personal vilket gör att vi lättare kan upprätthålla en närvaro även om delar av personalen blir borta i perioder. Vi räknar därför inte med att behöva stänga boendet vid något tillfälle.

Kontakta oss

Har du frågor så tveka aldrig att kontakta oss:

0720-644 389

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Eget förstahandskontrakt efter 6-8 månader


Läs mer
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.