Samtalsstöd

Vi erbjuder samtalsstöd i egen regi. Det är en insats som påbörjas vid behov så snart klienten kommit på plats. Olika personer kan behöva olika former av samtalsstöd och vi erbjuder såväl spontana vardagliga samtal som metodiskt baserade och långsiktigt uppbyggda samtal. De kan behövas både för att bearbeta tidigare händelser men också för att hitta en väg framåt. Eftersom vi har som mål att stärka våra klienter inför en flytt till egen bostad är motiverande samtal en viktig del. Där vi inte räcker till stödjer vi kontakter och transporter i samband med annan vård eller annat stöd.

Kontakta oss

Har du frågor så tveka aldrig att kontakta oss:

0720-644 389

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Eget förstahandskontrakt efter 4 månader


Läs mer
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.