Skyddat boende med extra stöd

Skyddat boende med extra stöd är en boendeform som fokuserar på barnens behov att få stabilitet och trygghet i vardagen genom att veta var man kommer att bo efter placeringens slut. Skyddat boende med extra stöd fokuserar på att få barn och vårdnadshavare att uppnå självständighet så att de kan ta över lägenheten vid placeringens slut.

Skyddat boende med extra stöd fokuserar på att få barn och vårdnadshavare att uppnå självständighet så att de kan ta över lägenheten vid placeringens slut.

Vårt stöd ges genom barnsamtal, motiverande samtal, vår föräldraskola, vår boskola samt vår hälsoskola. Vi erbjuder även Freda och Patriark. Skulle familjen behöva fortsatt stöd så går det att förlänga placeringen med vårt vanliga skyddade boende.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Läs mer om skyddat boende

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.


Läs mer

Hos oss får husdjuren följa med.
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.

Curbo stödjer Brottsofferjouren.

Bostadsletarhjälpen

Många gånger saknas kunskapen om hur man på bästa sätt söker en bostad. Vi anser att det är av största vikt.

Därför samlas vi varje torsdag och hjälper våra klienter hur man söker bostad.


Läs mer

Är du privatperson och letar skyddat boende?

Vi på Curbo tar inte emot klienter som kontaktar oss direkt.
Vi tar endast emot våra boenden efter förhandling och överläggning med socialtjänst, migrationsverk eller annan myndighet.

Klicka på knappen nedanför för att läsa mer om hur du går tillväga för att få skyddat boende

Läs mera
Ring oss direkt angående skyddat boende på telefon:

0720-644 389