Tränings- och referensboende

Målgrupp: Vuxna som är i behov av stöd och motivation i vardagen där bostadsgarantin ger eget förstahandskontrakt efter avslutad placering.

Denna boendeform vänder sig till vuxna personer som är hemlösa, riskerar hemlöshet eller vistas på korttidsboende men som har svårt att komma vidare till en egen bostad. Vi tar emot kvinnor och män, ensamstående eller som par med olika fysiska eller psykiska hinder samt tidigare/ avtagande missbruksproblematik. Våra boenden är självhushåll men med ett förstärkt stöd.

Från Tränings- och referensboende till eget
förstahandskontrakt.

Klienten får mycket stöd som sedan gradvis trappas av. Vi motiverar och hjälper klienten att finna rutiner som gör att vardagen fungerar så att klienten själv kan ansvara för inköp, tvätt och städning. Vi vill att klienten skall känna sig trygg med boendet och att samspelet med vår personal skall fungera. Därefter påbörjas referensfasen där vi hjälper klienten att söka en egen bostad. Lyckas inte klienten finna en egen bostad efter placeringens slut då erbjuder vi ett förstahandskontrakt i vårt bestånd.

Vi uppmuntrar klienten att bryta med eventuellt missbruk men de krav vi ställer för att erbjuda ett eget förstahandskontrakt styrs av Hyreslagen* som klienten måste efterleva. * Jordabalk (1970:994), 12 kap. Hyra (Hyreslagen) Vi erbjuder boenden i olika storlekar och husdjur är välkomna. Våra boenden ligger nära samhällstjänster så som matbutiker med mera. Vi tar endast emot placeringar via myndigheter, till exempel en socialtjänst.

För dig som placerar hos oss

Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna genomföra vårt uppdrag. När placeringen genomförs går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att vi skall kunna genomföra vårt uppdrag. Uppsägningstid 7 dygn.

Översikt

Skyddat boende med extra stöd

Skyddat boende med extra stöd vänder sig till barnfamiljer som har mer specifika behov.

Läs mer

Vill ni ha referenser?

Vill du prata med andra som placerat hos oss och som har erfarenhet av våran bostadsgaranti?

Referenser

Trygg utflyttning

Se vår presentation om trygg utflyttning i kombination med vår garanti om eget förstahandskontrakt.

Trygg utflyttning

Vill ni veta mer?

Vi besöker er gärna eller gör en presentation via telefon.
Kontakta oss på 0720-644 389

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta det av kort information från oss på Curbo.

Anmälan till nyhetsbrev

Lite av det som ingår i placeringen

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.


Läs mer

Bostadsletarhjälpen, en pusselbit för att komma vidare

Många gånger saknas kunskapen om hur man på bästa sätt söker en bostad. Vi anser att det är av största vikt.

Därför samlas vi varje torsdag och hjälper våra klienter hur man söker bostad.


Läs mer
Ring oss för placering eller frågor på telefon:

0720-644 389

Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.

Curbo stödjer Brottsofferjouren.

Är du privatperson och letar skyddat boende?

Vi på Curbo tar inte emot klienter som kontaktar oss direkt.
Vi tar endast emot våra boenden efter förhandling och överläggning med socialtjänst, migrationsverk eller annan myndighet.

Klicka på knappen nedanför för att läsa mer om hur du går tillväga för att få skyddat boende

Läs mera