Utslussningsboende

Målgrupp: Vuxna som är i behov av stöd och motivation i vardagen där bostadsgarantin ger eget förstahandskontrakt efter avslutad placering.

Denna boendeform vänder sig till vuxna personer som är hemlösa, riskerar hemlöshet eller vistas på korttidsboende/ behandlingshem men som har svårt att komma vidare till en egen bostad. Vi tar emot kvinnor och män, ensamstående eller som par med olika fysiska eller psykiska hinder samt tidigare/avtagande missbruksproblematik. Våra boenden är självhushåll men med ett förstärkt stöd.

Från utslussningsboende till eget
förstahandskontrakt inom 8 månader

Klienten får mycket stöd som sedan gradvis trappas av. Vi motiverar och hjälper klienten att finna rutiner som gör att vardagen fungerar så att klienten själv kan ansvara för inköp, tvätt och städning. Vi vill att klienten skall känna sig trygg med boendet och att samspelet med vår personal skall fungera. Därefter påbörjas arbetet att söka en egen bostad. Lyckas inte klienten finna en egen bostad då erbjuder vi ett förstahandskontrakt i vårt bestånd efter 8 månader. Vi uppmuntrar klienten att bryta med eventuellt missbruk men de krav vi ställer för att erbjuda ett eget förstahandskontrakt styrs av Hyreslagen* som klienten måste efterleva. * Jordabalk (1970:994), 12 kap. Hyra (Hyreslagen) Vi erbjuder boenden i olika storlekar och husdjur är välkomna. Våra boenden ligger nära samhällstjänster så som matbutiker med mera. Vi tar endast emot placeringar via myndigheter, till exempel en socialtjänst.

Sysselsättning & friskvård

För att ge bästa möjlighet till struktur och ordning i vardagen så erbjuds sysselsättning via vår fastighetsservice. Vi har egna hyreshus som vi sköter om samtidigt som vi lär oss ett brett yrke som finns över hela landet. Målet med vår sysselsättning är att stärka klienten på arbetsmarknaden. Klienten erbjuds även friskvård då klienten får eget gymkort. Vi erbjuder även promenader där möjlighet till motiverande samtal finns om så önskas.

För dig som placerar hos oss

Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna genomföra vårt uppdrag. När placeringen genomförs går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att vi skall kunna genomföra vårt uppdrag. Uppsägningstid 7 dygn.

 

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.


Läs mer

Hos oss får husdjuren följa med.
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.

Curbo stödjer Brottsofferjouren.

Bostadsletarhjälpen

Många gånger saknas kunskapen om hur man på bästa sätt söker en bostad. Vi anser att det är av största vikt.

Därför samlas vi varje torsdag och hjälper våra klienter hur man söker bostad.


Läs mer

Är du privatperson och letar skyddat boende?

Vi på Curbo tar inte emot klienter som kontaktar oss direkt.
Vi tar endast emot våra boenden efter förhandling och överläggning med socialtjänst, migrationsverk eller annan myndighet.

Klicka på knappen nedanför för att läsa mer om hur du går tillväga för att få skyddat boende

Läs mera
Ring oss direkt angående skyddat boende på telefon:

0720-644 389